Dokumentų vertimas

Asmens dokumentai

 

Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, teistumo (neteistumo) pažyma, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pažyma apie šeimos sudėtį/šeiminę padėtį, įgaliojimas, prašymas, leidimas išvykti į užsienį, sutikimas, deklaracija, testamentas, pažyma iš darbovietės ir kt.

 

Mokslo ir išsilavinimo dokumentai 

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas, aukštojo mokslo diplomas, priedėlis/priedas, gyvenimo aprašymas, atestacijos pažymėjimas, kvalifikacijos pažymėjimas, akademinės pažymos (aukštosios mokyklos pažyma apie studijas, pažyma apie stipendiją), paraiška universitetui dėl priėmimo, paraiška dėl stipendijos skyrimo, kalbos mokėjimą įrodantys sertifikatai, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, diplomai ir kt.

 

Medicinos įstaigų dokumentai

 

Nedarbingumo pažymėjimas, privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, išrašai iš medicininių dokumentų, specialistų išrašai, gydytojo pažymos, asmens sveikatos istorija, gydymo stacionare ligos istorija, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, ambulatorinio gydymo kortelė, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų išvados ir kt.

 

Įmonių darbo ir apskaitos dokumentai

 

Registracijos (steigimo) dokumentai, įstatai, darbo sutartys, darbo pažymėjimai, bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartys, susitarimai, įgaliojimai, išrašai iš registrų centro, sertifikatai, licencijos, atestatai, pirkimo-pardavimo sutartys, priėmimo-perdavimo aktai, krovinių vežimo sutartys, lydraščiai, važtaraščiai, eksporto dokumentacija, muitinės dokumentai, deklaracijos, finansinės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, aktai, protokolai, prašymai, komerciniai pasiūlymai ir kt.

 

Teisiniai dokumentai

 

Sutartys, prašymai, pareiškimai, protokolai, bylos, procesiniai dokumentai, teisės aktai, apostilė, teisėsaugos institucijų dokumentai (policijos, prokuratūros, teismų, notarų biurų, advokatų, antstolių kontorų).